KELIONĖS DRAUDIMO PAKETO APRAŠYMAS

1. MEDICININIŲ IŠLAIDŲ KELIONĖJE DRAUDIMAS
Ūmios ligos ar nelaimingo atsitikimo atveju apmokamos išlaidos:

Gavus išankstinį draudiko sutikimą taip pat apmokamos išlaidos už:

2. DRAUDIMAS NUO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ KELIONĖS METU
Draudimo variantai:

draudimo sumos dydžio išmoka mokama, kai apdraustasis miršta dėl kelionės užsienyje metu patirto nelaimingo atsitikimo ne vėliau kaip per 1 metus nuo to nelaimingo atsitikimo dienos;

draudimo išmoka yra mokama, kai Apdraustajam ne vėliau kaip per vienerius metus nuo nelaimingo atsitikimo, įvykusio draudimo sutarties galiojimo metu, dienos yra nustatomi dėl šio įvykio atsiradę kūno sužalojimai, nurodyti
šių Kelionės draudimo taisyklių Priede Nr. 1 „Neįgalumas“.

draudimo išmoka yra mokama, kai dėl draudimo sutarties galiojimo metu įvykusio nelaimingo atsitikimo Apdraustasis patiria kūno sužalojimus, nurodytus taisyklių priede Nr.2 „Traumos“.

3. KELIONĖS IŠLAIDŲ DRAUDIMAS
Kelionės atšaukimas ar nutraukimas
Atlyginama nepanaudota dalis išlaidų, kurias apdraustasis iš anksto sumokėjo pagal kelionės sutartį ir kurių neatlygina tretieji asmenys (kelionių organizatorius, avialinijos), jei neišvykstama į kelionę dėl:

Pavėluotas atvykimas
Atlyginamos būtinos ir pagrįstos išlaidos iki 200 EUR, siekiant patekti į numatytą kelionės tikslą, įskaitant faktines pragyvenimo išlaidas, jei apdraustasis vėluoja atvykti į kelionės pradžios vietą ar persėsti tarpiniame oro uoste dėl to, kad:

Nuostoliai neatlyginami:

4. BAGAŽO DRAUDIMAS
Bagažo praradimo atveju atlyginami nuostoliai dėl bagažo sunaikinimo, sugadinimo, praradimo, vėlavimo.
5. CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS
Atlyginama tretiesiems asmenims dėl kūno sužalojimo, neįgalumo, mirties ar turto sugadinimo/sunaikinimo padaryta žala, kurią dėl neatsargumo, veikimu ar neveikimu sukėlė ir pagal Lietuvos Respublikos įstatymus yra atsakingas Apdraustasis kaip privatus asmuo draudimo sutarties galiojimo metu.
1. Medicininių išlaidų kelionėje draudimas (100 000 EUR):

Nuostoliai Atlyginimo ribos

Išlaidos už gydymą, med. tyrimus, transportavimą į ligoninę

100 000 EUR

Išlaidos akiniams, klausos aparatui, dantų protezui įsigyti

175 EUR

Išlaidos būtiniems telefono pokalbiams

60 EUR

Išlaidos už būtiną stomatologinę pagalbą

175 EUR

Palaikų pargabenimo arba laidojimo užsienyje išlaidos

10 000 EUR

Ligonio transportavimo į Lietuvą išlaidos

10 000 EUR

Artimo giminaičio kelionė pas apdraustąjį ir gyvenimas užsienyje

1 500 EUR

Išlaidos siekiant sumažinti nuostolius

1 500 EUR

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų kelionės metu (draudimo suma 22 000 EUR):

Nuostoliai Atlyginimo ribos

Draudimas nuo mirties

10 000 EUR

Draudimas nuo neįgalumo

10 000 EUR

Draudimas nuo traumų

2000 EUR

2. Bagažo draudimas (draudimo suma 1 000 EUR) apmoka nuostolius, patirtus dėl:
2.1. bagažo praradimo/sunaikinimo/sugadinimo atveju – iki 1 000 EUR;
2.2. bagažo vėlavimo (6 val. ir daugiau) – iki 175 EUR būtiniems pirkiniams įsigyti.

3. Kelionių draudimas apmoka nuostolius, patirtus dėl:
3.1. Kelionės atšaukimo – išlaidos apmokamos iki 1 500 EUR.
3.2. Kelionės nutraukimo – išlaidos apmokamos iki 1 500 EUR sumos
3.3. Pavėluotas atvykimas – išlaidos apmokamos iki 200 EUR sumos

4. Civilinės atsakomybės draudimas (draudimo suma 10 000 EUR)

KELIONĖS DRAUDIMO PAKETO APRAŠYMAS
1. MEDICININIŲ IŠLAIDŲ KELIONĖJE DRAUDIMAS
Ūmios ligos ar nelaimingo atsitikimo atveju apmokamos išlaidos:

Gavus išankstinį draudiko sutikimą taip pat apmokamos išlaidos už:

2. DRAUDIMAS NUO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ KELIONĖS METU
Draudimo variantai:

draudimo sumos dydžio išmoka mokama, kai apdraustasis miršta dėl kelionės užsienyje metu patirto nelaimingo atsitikimo ne vėliau kaip per 1 metus nuo to nelaimingo atsitikimo dienos;

draudimo išmoka yra mokama, kai Apdraustajam ne vėliau kaip per vienerius metus nuo nelaimingo atsitikimo, įvykusio draudimo sutarties galiojimo metu, dienos yra nustatomi dėl šio įvykio atsiradę kūno sužalojimai, nurodyti
šių Kelionės draudimo taisyklių Priede Nr. 1 „Neįgalumas“.

draudimo išmoka yra mokama, kai dėl draudimo sutarties galiojimo metu įvykusio nelaimingo atsitikimo Apdraustasis patiria kūno sužalojimus, nurodytus taisyklių priede Nr.2 „Traumos“.

3. KELIONĖS IŠLAIDŲ DRAUDIMAS
Kelionės atšaukimas ar nutraukimas
Atlyginama nepanaudota dalis išlaidų, kurias apdraustasis iš anksto sumokėjo pagal kelionės sutartį ir kurių neatlygina tretieji asmenys (kelionių organizatorius, avialinijos), jei neišvykstama į kelionę dėl:

Pavėluotas atvykimas
Atlyginamos būtinos ir pagrįstos išlaidos iki 200 EUR, siekiant patekti į numatytą kelionės tikslą, įskaitant faktines pragyvenimo išlaidas, jei apdraustasis vėluoja atvykti į kelionės pradžios vietą ar persėsti tarpiniame oro uoste dėl to, kad:

Nuostoliai neatlyginami:

4. BAGAŽO DRAUDIMAS
Bagažo praradimo atveju atlyginami nuostoliai dėl bagažo sunaikinimo, sugadinimo, praradimo, vėlavimo.
5. CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS
Atlyginama tretiesiems asmenims dėl kūno sužalojimo, neįgalumo, mirties ar turto sugadinimo/sunaikinimo padaryta žala, kurią dėl neatsargumo, veikimu ar neveikimu sukėlė ir pagal Lietuvos Respublikos įstatymus yra atsakingas Apdraustasis kaip privatus asmuo draudimo sutarties galiojimo metu.
1. Medicininių išlaidų kelionėje draudimas (100 000 EUR):

Nuostoliai Atlyginimo ribos

Išlaidos už gydymą, med. tyrimus, transportavimą į ligoninę

100 000 EUR

Išlaidos akiniams, klausos aparatui, dantų protezui įsigyti

175 EUR

Išlaidos būtiniems telefono pokalbiams

60 EUR

Išlaidos už būtiną stomatologinę pagalbą

175 EUR

Palaikų pargabenimo arba laidojimo užsienyje išlaidos

10 000 EUR

Ligonio transportavimo į Lietuvą išlaidos

10 000 EUR

Artimo giminaičio kelionė pas apdraustąjį ir gyvenimas užsienyje

1 500 EUR

Išlaidos siekiant sumažinti nuostolius

1 500 EUR

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų kelionės metu (draudimo suma 22 000 EUR):

Nuostoliai Atlyginimo ribos
Draudimas nuo mirties 10 000 EUR
Draudimas nuo neįgalumo 10 000 EUR
Draudimas nuo traumų 2000 EUR

2. Bagažo draudimas (draudimo suma 1 000 EUR) apmoka nuostolius, patirtus dėl:
2.1. bagažo praradimo/sunaikinimo/sugadinimo atveju – iki 1 000 EUR;
2.2. bagažo vėlavimo (6 val. ir daugiau) – iki 175 EUR būtiniems pirkiniams įsigyti.

3. Kelionių draudimas apmoka nuostolius, patirtus dėl:
3.1. Kelionės atšaukimo – išlaidos apmokamos iki 1 500 EUR.
3.2. Kelionės nutraukimo – išlaidos apmokamos iki 1 500 EUR sumos
3.3. Pavėluotas atvykimas – išlaidos apmokamos iki 200 EUR sumos

4. Civilinės atsakomybės draudimas (draudimo suma 10 000 EUR)